Porin seudun opintojärjestö ry

Porin Seudun Opintojärjestö on toiminut yli 80 vuotta Porissa ja sen lähiseudulla. Toimintamme on avointa kaikille kiinnostuneille. Erilaisista kursseista ja tapahtumista ilmoitamme nettisivuillamme, facebookissa ja ajoittain Satakunnan Viikossa.

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Työväen Sivistysliitto on perustettu 1. syyskuuta vuonna 1919.

Opintojärjestön facebooksivut:  www.facebook.fi/tslpori

Opintojärjestön sähköposti: porintsl@gmail.com


Tule mukaan toimintaan!


Hallitus v.2024

Kevätkokokouksessa valitut hallituksen vastuujäsenet:

 • Puheenjohtaja: Kaarina Latostenmaa  s-posti: kaarina.latostenmaa@gmail.com
 • Varapuheenjohtaja: Juha Södergård
 • Sihteeri: Kirsi Sandberg
 • Opintosihteeri Johanna Santanen
 • Tiedottajat: Leea Pennanen & Veli-Matti Oksanen
 • Johanna Santanen
 • Rosalia Breider
 • Tero Seessalo
 • Miia Knuutila
 • Pirkko Kuusela
 • Sanna Koivusalo

Varajäsenet

 • Veikko Valkoma

   

 

TSL Porin seudun opintojärjestö ry:n eettinen ohjeistus

Työväen Sivistysliiton Porin seudun opintojärjestön tarkoituksena on
• edistää sivistyksellistä tasa-arvoa,
• edistää yhteiskunnallista toimintaa, aikuiskasvatusta ja kulttuuriharrastuksia,
• edistää vapaa-ajankäyttömuotojen kehittämistä sekä
• edistää kansainvälistä sivistyksellistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Kunnioitamme ja edistämme toiminnassamme YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja pyrimme
kaikessa toiminnassamme varmistamaan, ettemme loukkaa niitä.


Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Käyttäydymme oikeudenmukaisella ja arvostavalla tavalla niin,
että jokainen voi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti osallistua toimintaan.


Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella on
velvollisuus puuttua asiaan tätä havaitessaan.


Jokaisella ihonväriin, kieleen, kansalaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen,
vammaisuuteen, terveydentilaan, ikään, uskontoon, sosioekonomiseen asemaan tai muuhun
henkilökohtaiseen tekijään katsomatta oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, puhua ja toimia ilman
pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.


Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, käytämme luonnonvaroja vastuullisesti
ja parannamme jatkuvasti ympäristötehokkuutta.